טיפול בשעורה

בשיטת IPL

לא פולשני

ללא ניתוח

טיפול לא פולשני בכלזיון  - שעורה Chalazion
 לא כדאי להתעלם מעין יבשה