טיפול בשעורה

  • בשיטת IPL

  • לא פולשני

  • ללא ניתוח

טיפול לא פולשני בכלזיון  - שעורה Chalazion

 לא כדאי להתעלם מעין יבשה