top of page
טיפול BLEPHEX
bleph-ex.jpg
VideoHeader.jpg
Seb-Blepharitis.jpg
BLEPHEX

BlephexTM טיפול יחודי המטפל במחלת ה-Blepharitis, דלקת העפעף. בלפריטיס הינה דלקת עפעפיים כרונית, הדלקת פוגעת בבלוטות המיבומיאן אשר אחראיות על מרכיב השומני של הדמעות. מחלה זו גורמת לשכבת השומן של הדמעות להיות לא איכותי, צמיג וסמיך עד כדי סתימה מוחלטת של הבלוטה. כתוצאה מזו, נוצר חוסר שומן בשכבת הדמעות היוצר יובש בעיניים.

BlephexTM   - ניקוי חיצוני של העפעפיים המפחית את שכבת זיהום וקשקשים (מזיהום חיידקי, פיטריה או אפילו טפיל - דמודקס) שמצטברת במשך השנים בפתח בלוטות המיבומיאן, בבסיס הריסים. טיפול זה מפחית את התעבות החיידקים בבסיס הריסים ומאפשר לבלוטות לחזור ולהפריש את שכבת השומן של הדמעות בחופשיות.

bottom of page